Reserveringen maassteiger 2020


steiger gereserveerd voor rederij Fortuna partyschip MARLINA

Op zaterdag 15 augustus 2020 van   12.00 uur tot 16.00 uur


steiger gereserveerd voor rederij Feenstra MOS.SALVANIA

Op vrijdag 4 september 2020   8.00 uur tot 13.00 uur


steiger gereserveerd voor rederij Spido JAMES COOK

Op donderdag 13 augustus 2020 van 12.30 uur tot 16.00 uur


Steiger gereserveerd voor  Elodie Bike & Barge

van woensdag 14 oktober 15.00 uur tot donderdag 15 oktober 12.00 uur


Steiger gereserveerd voor rederij Moeke Mooren

Op zaterdag 22 augustus van 12.00 uur tot 15.00  uur


 

Datum: 23 maart 2020.

Onderwerp: coronacrisis.

Beste passanten en andere bezoekers van onze haven

In verband met de heersende coronacrisis willen wij het volgende ter kennisneming onder de aandacht brengen.

Om de risico’s van een verdere verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk te beperken, is het in het belang van de veiligheid en gezondheid van de passanten, onze vrijwilligers en anderen enige voorzorgsmaatregelen te treffen.De passantensteiger zal gesloten blijven voor het afmeren van schepen tot 1 juni 2020.

Onze vrijwilligers moeten de ligplaatsgelden innen ( betaling brengt fysiek contact met zich mee)en het is niet uitgesloten dat in dat proces de voorgeschreven limiet om 1,5 meter afstand te houden (onbewust) zal worden overschreden. 

Zodra de situatie zich gunstig zal wijzigen dan kan opnieuw een beslissing worden genomen.

Wij hopen met het vorenstaande ook onze bijdrage te kunnen leveren in de bestrijding van de verdere verspreiding van dit voor ons land(en wereldwijd) zo catastrofale coronavirus en wij leven mee met hen die de nadelige gevolgen hiervan reeds hebben moeten ondervinden.

Met vriendelijke groeten,

Het dagelijks bestuur van de Stichting Historische Stadshaven Woudrichem,

de secretaris,                                                            de voorzitter,

Jos Bakker.                                                               Joop Worrell.