Reserveringen passantesteiger in de stadshaven 2020

Steiger gereserveerd voor vereniging  van rond en platbodem jachten zuid west Nederland en Vlaanderen van 24 juli  12.00 uur tot 27 juli 12.00 uur


Datum: 23 maart 2020.

Onderwerp: coronacrisis.

 

Beste passanten en andere bezoekers van onze haven

 

In verband met de heersende coronacrisis willen wij het volgende ter kennisneming onder de aandacht brengen.

Om de risico’s van een verdere verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk te beperken, is het in het belang van de veiligheid en gezondheid van de passanten, onze vrijwilligers en anderen enige voorzorgsmaatregelen te treffen.

De passantensteiger zal gesloten blijven voor het afmeren van schepen gedurende tot juni 2020.

Onze vrijwilligers moeten de ligplaatsgelden innen ( betaling brengt fysiek contact met zich mee)en het is niet uitgesloten dat in dat proces de voorgeschreven limiet om 1,5 meter afstand te houden (onbewust) zal worden overschreden. 

Zodra de situatie zich gunstig zal wijzigen dan kan opnieuw een beslissing worden genomen.

Wij hopen met het vorenstaande ook onze bijdrage te kunnen leveren in de bestrijding van de verdere verspreiding van dit voor ons land(en wereldwijd) zo catastrofale coronavirus en wij leven mee met hen die de nadelige gevolgen hiervan reeds hebben moeten ondervinden.

 

Met vriendelijke groeten,

Het dagelijks bestuur van de Stichting Historische Stadshaven Woudrichem,

de secretaris,                                                            de voorzitter,

Jos Bakker.                                                               Joop Worrell.