Reserveringen passantesteiger in de stadshaven 2020


Datum: 23 maart 2020.

Onderwerp: corona crisis.

 

Beste passanten en andere bezoekers van onze haven

 

In verband met de heersende corona crisis willen wij het volgende ter kennisneming onder de aandacht brengen.

Om de risico’s van een verdere verspreiding van het corona virus zo veel mogelijk te beperken, is het in het belang van de veiligheid en gezondheid van de passanten, onze vrijwilligers en anderen enige voorzorgsmaatregelen te treffen.

De passantensteiger zal gesloten blijven voor het afmeren van schepen tot voorlopig 1 juni 2020.

Onze vrijwilligers moeten de ligplaatsgelden innen ( betaling brengt fysiek contact met zich mee)en het is niet uitgesloten dat in dat proces de voorgeschreven limiet om 1,5 meter afstand te houden (onbewust) zal worden overschreden. 

Zodra de situatie zich gunstig zal wijzigen dan kan opnieuw een beslissing worden genomen.

Wij hopen met het vorenstaande ook onze bijdrage te kunnen leveren in de bestrijding van de verdere verspreiding van dit voor ons land(en wereldwijd) zo catastrofale corona virus en wij leven mee met hen die de nadelige gevolgen hiervan reeds hebben moeten ondervinden.

 

Met vriendelijke groeten,

Het dagelijks bestuur van de Stichting Historische Stadshaven Woudrichem,

de secretaris,                                                            de voorzitter,

Jos Bakker.                                                               Joop Worrell.